Skip Navigation LinksAD, a.s. >> Představujeme se
 Představení naší společnosti

Naším cílem je poskytovat vysoce odborné služby s nejvyšší kvalitou výrazně převyšující průměrnou úroveň poradenství v ČR. V každé situaci se snažíme nalézt optimální řešení.

Předností společnosti AD auditoři a daňoví poradci a.s. a společností v rámci holdingu AD je široká nabídka služeb a komplexní pohled. AD poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství pro daně v ČR i EU, řešení daňových sporů, zajišťuje zpracování znaleckých posudků a v neposlední řadě komplexním zajištění transformačních a jiných projektů, a to včetně převzetí odpovědnosti za provedené činnosti.

Společnost AD auditoři a daňoví poradc, a.s. zahájila svoji podnikatelskou činnost v roce 1997. Značka AD je ale s auditem, daňovým poradenstvím, projektovými a dalšími poradenskými službami spojena již více než 15 let.

Společnost AD auditoři a daňoví poradci a.s. vykazuje dlouhodobou stabilitu v zakázkách i v personálním obsazení.

Cílem společnosti je její další růst a rozvoj, zejména posílení poradenských služeb souvisejících s globalizací ekonomiky a také rozšíření působnosti společnosti do sousedních zemí.


Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: osv. č. 245, datum zápisu: 1. prosince 2001
 

Auditoři poskytující auditorské služby:


    Auditor č. osv. 1965  

    Mgr. Ing. Václav Pačesný
    Nová Paka, K Hájku 1719, PSČ 509 01


    Auditor č. osv. 1312

    Ing. Zdeňka Pechová
    Kunvald 143, PSČ 561 81


    Auditor č. osv. 1270

    Ing. Zdeněk Urban
    Jičín, Jakubcova 552, PSČ 506 01

    Auditor č. osv. 1515

    Ing. Ivana Špačková
    Hradec Králové, Fibichova 979, PSČ 500 02Podnikatelskou činnost provádíme ve spolupráci s dalšími společnostmi v rámci holdingu AD. Mezi společnosti holdingu AD patří zejména:


AD auditoři a daňoví poradci a.s.
 
 – personální zajištění poradenských činností, auditorské služby
 

AD TAX s.r.o.
 
 – daňová přiznání, uzavřeno nadstandardní pojištění odpovědnosti, vedení účetnictví
 

AD FIN a.s.
 
 – moderní způsoby financování, správa pohledávek, zprostředkování, speciální projekty apod.
 

DPE servis a.s.
 
 – daňové, právní a ekonomické poradenství – soudní spory, speciální zakázky