Představení naší společnosti

  • Filosofií společnosti je poskytovat komplexní služby od A po Z, a to s ohledem na potřeby zákazníka, a pokračovat v rozvoji hlavních oborů činnosti, kterými jsou především audit, daňové poradenství, znalecké posudky a projektové služby.
  • Zároveň stále více zaměřujeme svoji pozornost na služby související s globalizací ekonomiky (DPH v EU, mezinárodní účetní standardy, dotace z EU).
  • Společnost investuje do softwarového vybavení, digitalizace dokumentů a dalších moderních technologií. Samozřejmostí je používání zaručeného elektronického podpisu a datové schránky, zejména při elektronické komunikaci s úřady.

Obchodní korporace AD auditoři a daňoví poradci a.s., AD TAX a.s. a DPE servis a.s. jsou součástí skupiny AD DPE, kde se jednotlivé společnosti specializují na konkrétní oblasti a díky tomu jsme schopni nabídnout vysoce profesionální služby a komplexní pohled na danou problematiku.

  • AD auditoři a daňoví poradci a.s. – auditorské služby
  • AD daně s.r.o. – vedení účetnictví, daňové poradenství, daňová přiznání, vedení mzdové a personální agendy (neplátce DPH)
  • AD TAX a.s. – daňová přiznání, uzavřeno nadstandardní pojištění odpovědnosti
  • AD FIN a.s. – vedení účetnictví, vedení mzdové a personální agendy, finanční poradenství, správa pohledávek, speciální projekty
  • DPE servis a.s. – daňové, právní a ekonomické poradenství – soudní spory, speciální zakázky
S námi se v rozbouřených vodách neztratíte