Tým AD

Vedení společnosti a odborní garanti služeb:

Urban Zdeněk Ing.

pozice:

specializace:odborná praxe:

tel:
e-mail:

- člen správní rady skupiny ADDPE

- auditor - osvědčení KA ČR č. 1270

- daňový poradce - osvědčení KDP ČR č. 320

- soudní znalec

- mediátor podnikových akvizic
- byl místopředsedou a členem dozorčí komise KA ČR

- auditing a daňové poradenství největších a
nejvýznamnějších klientů

- daňová řízení s orgány státní správy

- projekty vyžadující vysokou odbornost, jedinečný
přístup a nutnost komplexního posouzení veškerých
úkonů a jednání s ohledem na dopady do všech
daňových oblastí a legislativy
- zastupuje klienty v nejsložitějších kauzách před správci daně, správními úřady a soudy

- problematice daní se věnuje více než 18let

- v oboru auditu pracuje více než 14 let

- věnuje se přednáškové a publikační činnosti

+420 493 538 213

urban[zavináč]ad-as.cz
 

Pačesný Václav Ing. Mgr.  

pozice:specializace: odborná praxe:


tel.:
e-mail:

- člen správní rady skupiny ADDPE

- auditor - osvědčení KA ČR č. 1965
- daňový poradce partner - osvědčení KDP ČR č. 2987
- auditorská činnost
- daně z příjmů právnických osob, DPH a mezinárodní
zdanění
- jako auditor pracuje od roku 2003
- daňovému poradenství se věnuje od roku 1998
- příležitostně se věnuje přednáškové a publikační činnosti
+420 495 869 216
pacesny[zavináč]ad-as.cz

Špačková Ivana Ing.

pozice:


 

specializace:


odborná praxe:


tel.:

e-mail:

- člen správní rady skupiny ADDPE

- auditor partner - osvědčení KA ČR č. 1515
- člen kárné komise KAČR 

- audit a jeho metodika
- účetnictví
- odpovídá za audity účetních závěrek a audity v rámci majetkových akvizicí
- pracuje na projektech přeměn společností
+420 495 869 213
spackova[zavináč]ad-as.cz 

Vitáková Alena Ing.

pozice:

specializace:


odborná praxe:
tel.:

e-mail:

- člen správní rady skupiny ADDPE

- odpovídá za komplexní hospodaření holdingu

- odpovídá za technické, provozní vybavení skupiny
- zpracovává její metodiku v souladu s platnou legislativou
- metodika vnitropodnikových předpisů
- zajišťuje marketingové činnosti pro holding
- zajišťuje provozní záležitosti technické povahy pro holding
+420 493 538 227
vitakova[zavináč]ad-as.cz

Auditoři, daňoví poradci, odborní specialisté, právníci

Frýba Milan Mgr.

pozice:

specializace:


odborná praxe:

tel.:

e-mail:

- advokát - ev. číslo ČAK 17318
- obchodní a trestní právo
- vymáhání pohledávek

- správa daní a poplatků
- obchodní, občanské, pracovní a trestní právo

+420 493 538 224
fryba[zavináč]ad-as.cz

Chaloupská Lenka Ing.

pozice:

specializace:


 

odborná praxe:


tel.:

e-mail:

- daňový poradce - osvědčení KDP ČR  č. 3229

- daňové poradenství – DPPO, DPH

- vedení mzdové agendy

- odpovídá za sestavení přiznání k dani z příjmů
právnických osob
- zpracování mezd

+420 493 538 231
l.chaloupska[zavináč]ad-as.cz

Jaklová Pavla Ing.

pozice:

specializace:

odborná praxe:

tel.:
e-mail:

- odborný konzultant pro projekty přeměn společností

- odborný konzultant pro znaleckou činnost

- přeměny společností

- vlastnické a majetkové akvizice

- účetnictví

- podílí se na projektech přeměn, majetkových akvizicích
+420 493 538 223
jaklova[zavináč]ad-as.cz

Ječná Tereza Mgr.

pozice:

specializace:


odborná praxe:

tel.:

e-mail:

- advokátka - ev. číslo ČAK 16720
- obchodní a trestní právo
- vymáhání pohledávek

- správa daní a poplatků
- obchodní, občanské, pracovní a trestní právo

+420 493 538 224
jecna[zavináč]ad-as.cz

Klečka Jakub Ing.

pozice:

specializace:


odborná praxe:

tel.:

e-mail:

- daňový poradce - osvědčení KDP ČR  č. 5122

- daňové poradenství – DPPO, DPH, DPFO a další daně

- účetní poradenství

- odpovídá za sestavení přiznání k dani z příjmů
právnických osob
+420 281 910 227

klecka[zavináč]ad-as.cz

Knězová Inka Ing.

pozice:

specializace:

odborná praxe:tel.:

e-mail:

- daňový poradce - osvědčení KDP ČR č. 4912
- daň z příjmů fyzických a právnických osob
- spolupracuje při poskytování daňového poradenství
- zpracovává daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
- spolupracuje na auditech dotací a auditech pro zvláštní účely
+420 493 538 222
knezova[zavináč]ad-as.cz

Kotrlý Kamil Ing.

pozice:

specializace:odborná praxe:


tel.:

e-mail:

- odborný konzultant pro oblast auditu
- audit
- metodika konsolidace
- účetnictví
- v oboru pracuje déle než 10 let
- odpovídá za audity konsolidovaných účetních závěrek
+420 495 869 211
kotrly[zavináč]ad-as.cz


 

Pechová Zdeňka Ing.

pozice:


specializace:


odborná praxe:

tel.:
e-mail:

- auditor - osvědčení KA ČR č. 1312
- daňový poradce - osvědčení KDP ČR č. 1688
- audit a jeho metodika
- účetnictví
- v oboru pracuje déle než 15 let
+420 495 869 212
pechova[zavináč]ad-as.cz

Řezka Pavel Ing.

pozice:


specializace:


odborná praxe:


 

tel.:

e-mail:

- daňový poradce - osvědčení KDP ČR  č. 004046
- auditor - osvědčení č. 2426
- daňové poradenství - DPPO, DPH
- audit a jeho metodika
- odpovídá za sestavení přiznání k dani z příjmů
   právnických osob
- spolupracuje na auditech 
+420 495 869 216
rezka[zavináč]ad-as.cz

Vacková Lucie Ing.

pozice:

specializace:


odborná praxe:

tel.:

e-mail:

- daňový poradce - osvědčení KDP ČR  č. 4946

- daňové poradenství – DPPO, DPH, DPFO a další daně

- účetní poradenství

- odpovídá za sestavení přiznání k dani z příjmů
právnických osob
+420 493 538 215

vackova[zavináč]ad-as.cz

S námi se v rozbouřených vodách neztratíte